დახასიათება

პულსოქსიმეტრი CMS50D `EGC`

• გაზომვის შესაძლებლობა: პულსი, სატურაცია (მოზრდილებისთვის)

ფასი: 75
პულსოქსიმეტრი
პულსოქსიმეტრი
პულსოქსიმეტრი

პულსოქსიმეტრი CMS50D `EGC`

პულსოქსიმეტრი
პულსოქსიმეტრი
ასევე შეიძინეთ