ნავიგაცია
  • პაციენტის მოვლის საშუალებები
  • სახარჯი მასალები
  • ლაბორატორიული პროდუქცია
  • სამედიცინო აპარატურა/ავეჯი
  • მაღალტექნოლოგიური აპარატურა და მასალები

კატეგორია
  • საკერავი მასალები
  • ბედეები
  • დრენაჟები
  • ჰემოსტატიური საშუალებები
  • კანის წებო

ფასი
7.5
220