ნავიგაცია
 • პაციენტის მოვლის საშუალებები
 • სახარჯი მასალები
 • ლაბორატორიული პროდუქცია
 • სამედიცინო აპარატურა/ავეჯი
 • მაღალტექნოლოგიური აპარატურა და მასალები

კატეგორია
 • **სააქციო პროდუქცია**
 • ორთოპედიული ფიქსატორები
 • ორთოპედიული სამარჯვები
 • ორთოპედიული ბალიშები
 • ეტლები
 • ინჰალატორები
 • ნაწოლების ლეიბი
 • საქაჩი აპარატები
 • სამედიცინო ჟანგბადი
 • შემგროვი ჩანთები
 • სამედიცინო უნიფორმები
 • სხვადასხვა

ფასი
0.3
450